Organisatie

Bestuur
Dhr. H. Stomphorst (voorzitter)
Dhr. J. Hoogerwaard (penningmeester)
Dhr. W. van Straaten (lid)
Vacature bestuurslid Communicatie / PR
U kunt contact met ons opnemen via bestuur@krimpenerwaardintercultureel.nl.

Dagelijkse organisatie
De dagelijkse organisatie wordt aangestuurd door onze coördinator Helma de Jong. Zij is bereikbaar via h.dejong@krimpenerwaardintercultureel.nl. Wilbert van Straaten zet zich actief in voor het samen met de statushouder zoeken naar taalstage, werkervaringsplaats of betaalde baan.

Vrijwilligers
Wij werken met zo’n 100 vrijwilligers vrijwel elke dag voor statushouders in de Krimpenerwaard. Dat neemt niet weg dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Vrouwen die willen helpen om de crèche te leiden, taallessen te verzorgen, een thema aan te dragen of koffie te schenken. Ook als u geïnteresseerd bent om een groep op te richten in een andere kern in de Krimpenerwaard komen we graag met u in contact.

Beloningsbeleid
De stichting kent één betaalde kracht waarvan de beloning door het bestuur vastgesteld wordt in lijn met de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk. Voor vrijwilligers is er ruimte voor onkostenvergoeding.

Kamer van Koophandel

Onze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63480468. Het fiscaal nummer is 8552.54.294.