Samenloop voor Hoop

Wat zijn we blij!!

Meedoen aan de 24-uurs wandel estafette Samenloop voor Hoop Krimpenerwaard, was ons doel! Dankzij een sponsor die ons volgde op Facebook is ons sponsor bedrag geëindigd op € 5300,-

Met meer dan 30 mensen uit de KIC GROEP, waaronder veel statushouders, hebben we gewandeld, gelachen en verhalen gedeeld.

De ziekte Kanker kent geen kleur, geen leeftijd en geen afkomst, aldus Simret.

Blaren, 130 flessen water, 200 loempia’s verkocht, volhouden, fijne temperaturen, verhalen gehoord en gedeeld. Verbinding bereikt.

Wereldvluchtelingendag succes

Wereldvluchtelingendag 2019 in Schoonhoven. Wat was het gezellig. Na de officiële opening door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek hoorden we het verhaal van Helen Belay uit Eritrea , hoe ze via Ethiopië en Soedan vluchtte en in het Unicef kamp werkte. Hoe ze in Schoonhoven integreerde en nu samen met man en kind gelukkig is in Lekkerkerk . Daarna het verhaal van Fadia en Annemieke Bosman-Mohrmann. Hoe taalmaatjes vriendinnen worden en sturing geven aan het inburgeringsproces. Hoe ze via taalonderwijs en veel extra ondersteuning nu in een tandartspraktijk mag werken. #Taalstage

Op het buiten terrein stond inmiddels het StormVrouwen koor te zingen, en wij mochten meezingen met deze echt Nederlandse liederen! Daarna was er een fantastisch optreden van het Oegandese kinder djembé koor UP4S. Ook het verhaal van UP4S raakte ons, prachtig hoe Sylvia Mbabazi zich samen met het koor en vele anderen inzetten voor Oeganda! Swingend, dansend en zingend gingen de bezoekers langs het wereld buffet en sloten we het evenement af in een stralend zonnetje.

Wereldvluchtelingendag 2019 werd in de Krimpenerwaard georganiseerd door Stichting SWOS, VluchtelingWerk Zuidwest en onze stichting Krimpenerwaardintercultureel (KIC). Team Sportservice Krimpenerwaard hield een promo praatje over sporten voor iedereen in de Krimpenerwaard.

Lijkt het je leuk om ook iets voor vluchtelingen te betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen jou koppelen aan een vluchteling die jouw vaardigheden kan gebruiken! Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten!

Ben je zelf een vluchteling en kun je hulp gebruiken? Of wil je eens samen met ons een bak koffie drinken en andere mensen ontmoeten? Dat kan bij onze ontmoetingsgroepen. Daar is het minstens net zo gezellig als op deze Wereldvluchtelingendag! Voel je vrij om contact met ons op te nemen!

International Vrouwendag in de Krimpenerwaard

8 Maart vierden Krimpenerwaard Intercultureel en Stichting Beauty & Brains Krimpenerwaard samen Internationale vrouwendag in Schoonhoven.
Vrouwen afkomstig uit verschillende continenten, woonachtig in de Gemeente Krimpenerwaard hadden een gezellige avond met zang, dans, workshops, heerlijk zelfgemaakt eten. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek onthulde de foto expositie ‘Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard’ geportretteerd door José Donatz. De expositie zal in mei voor publiek toegankelijk zijn in de bibliotheek Bergambacht.

Beelden van deze geslaagde avond op RTV Krimpenerwaard

Politie op bezoek

De wijkagente was woensdagmorgen 13 februari op bezoek bij de KIC groep in Stolwijk. Zij luisterden naar verhalen over de Do’s en Dont’s in Nederland. Wanneer bel je 112 bellen, wat doe je als je slachtoffer wordt van huiselijk geweld, wanneer is samenscholing strafbaar en waarom moet je tot je 16e jaar verplicht naar school. Deze en vele andere onderwerpen werden bespreekbaar gemaakt. Dank aan Marjan en Maryam voor hun boeiende presentatie. En zoals we ook vanmorgen ontdekten: de politie is er voor iedereen.

Stichting Leergeld

Minimaregelingen zijn er al heel lang in de gemeente Krimpenerwaard. Veel van de gezinnen die wij ontmoeten maken er dankbaar gebruik van. Op 1 januari 2019 is er veel veranderd door de uitbesteding van een aantal minima regelingen aan Stichting Leergeld. KIC maakte een duidelijke PowerPoint die in de verschillende groepen wordt getoond en toegelicht. Tijdens de ontmoetingsochtenden worden de dames geholpen bij het aanvragen van de Kindpas, een fiets, een computer of een verjaardagspakket.

Zwemdiploma’s A en B

Maandag 28 januari was het feest in de Hofstee in Bergambacht. Voor de vierde keer werd er diploma gezwommen door niet-Westerse vrouwen afkomstig uit landen waar het halen van een zwemdiploma niet gebruikelijk is, zeker niet voor volwassenen. Wethouder Lavinja overhandigde 12 diploma’s aan de trotse vrouwen. Wekelijks wordt er op maandag ochtend zwemles gegeven door gediplomeerd personeel. Opgeven kan op de plaatselijke ontmoetingsgroepen.

Trots!

Onlangs vroeg één van de vrijwilligers mij dat: Ben je niet enorm Trots op KIC? Ik antwoordde zonder na te denken: “Ja, natuurlijk!”. Maar, ik zal het eerlijk bekennen, tegelijk dacht ik ‘mag ik dat wel zeggen?’. Het is niet zo Nederlands om dat te zeggen, toch? Ik vermoed zo maar dat dat een vraag op het inburgeringsexamen kan zijn:
Wat past het beste bij de Nederlandse cultuur?
a) Trots
b) Nuchter
c) Vrijheid

Als Nederlander ben ik het meest trots op antwoord B, dat antwoord van “doe maar gewoon dan doe je gek genoeg”. Dat is ook wat ik ontmoet bij onze vrijwilligers. Als je hen een compliment geeft voor het vele werk wat ze verzetten is de reactie vaak: “Het is toch normaal?”. Als we jullie uitnodigen voor een gezellige vrijwilligersbijeenkomst, dan horen we al snel: “ik kan dan niet want ik moet dan nog even met statushouder X dit en dat doen”. Van die heerlijke nuchtere reacties van gewone mensen.

En juist die gewone mensen hebben, in het 3,5 jarig bestaan van KIC, prachtige prestaties neergezet! Ik denk daarbij aan allerlei activiteiten zoals de ontmoetingsgroepen, taalmaatjes, taalstages, begeleiding naar werk, interculturele café’s, zwemlessen, Wereldvluchtelingendag, enz. Wat is daar een energie in gaan zitten!

Dat is echter niet waar we bij KIC trots op zijn, op al die inspanningen. Nee, waar we pas echt trots op zijn is dat we onze statushouders ontmoeten, ze welkom heten, met ze mee mogen lopen, ze op weg mogen helpen. We zijn trots op de stappen die “onze” statushouders zetten. Elke dag een beetje beter Nederlands spreken. Op taalstage. Vrijwilligerswerk doen. Werken. Met een variant op Loesje zou ik willen zeggen: Integreren gaat ’t makkelijkst met een KIC vrijwilliger.

En ja daar ben ik, als voorzitter, aan het eind van 2018 enorm trots op! Al die vrijwilligers die zich op deze manier verbinden aan onze medeburgers. Daarom wil ik op deze oudejaarsdag tegen al onze vrijwilligers zeggen:

Bedankt, ik ben trots op jullie!

Ook Helma en Wilbert, enorm bedankt voor jullie inzet!

Maar natuurlijk zijn wij het meest trots op onze statushouders. Zij studeerden hard op de moeilijke Nederlandse taal. Ze leerden zwemmen. Zij leerden steeds meer van de Nederlandse Cultuur en van de Nederlandse mensen kennen. Zij gingen op taalstage, deden vrijwilligerswerk of vonden een baan. Daarom zou ik tegen hen allemaal willen zeggen:


Ik ben trots op jullie! Ga zo door en voel je thuis.

Ik wens iedereen een prachtig 2019, waarin we ons inzetten voor een prachtige samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plek is. Een samenleving waar statushouders en KIC zich samen voor inzetten!

Mede namens het bestuur,

Herman Stomphorst

Verborgen Verleden

Onder leiding van de kunstenaars Ina Hoeneveld, Anita van Ast en Bascha zijn er voor de KIC groep Lekkerkerk  3 avonden georganiseerd voor vluchtelingvrouwen en kinderen in het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek. Het thema ‘Verborgen Verleden’ werd besproken en verbeeld door naar buiten te gaan en samen bladeren van verschillende bomen van de grond  op te rapen.  Een blad dat van de boom gevallen is, groeide eerst aan de boom en hing vrolijk te wapperen in de wind en in  de zon en  had een heel ander verleden. Aan de hand van deze bladeren werden de vrouwen en kinderen uitgenodigd om zelf een verhaal te vertellen over hun verborgen verleden en ondertussen kregen de schilderijen hun vorm. Vele verhalen werden verteld. Het was al een emotionele avond maar ineens tussen al die bladeren werd er een HUIS geschilderd door 2 broertjes  van 8 en 10 jaar oud. Ze vertelden onder andere  dat hun verleden in Homs in Syrië lag en dat  daar ooit hun huis stond, maar dat het nu weg is. Stilte en emotie volgden.