Woensdag 17 April 2019
09:30-11:30

Vrouwengroep lekkerkerk

Maatschappelijk werkster van kwadraat komt voorlichting geven in de Ichtuskerk.

Terug naar evenement