Alle berichten van Ingrid Rietveld

International Vrouwendag in de Krimpenerwaard

8 Maart vierden Krimpenerwaard Intercultureel en Stichting Beauty & Brains Krimpenerwaard samen Internationale vrouwendag in Schoonhoven.
Vrouwen afkomstig uit verschillende continenten, woonachtig in de Gemeente Krimpenerwaard hadden een gezellige avond met zang, dans, workshops, heerlijk zelfgemaakt eten. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek onthulde de foto expositie ‘Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard’ geportretteerd door José Donatz. De expositie zal in mei voor publiek toegankelijk zijn in de bibliotheek Bergambacht.

Beelden van deze geslaagde avond op RTV Krimpenerwaard

Politie op bezoek

De wijkagente was woensdagmorgen 13 februari op bezoek bij de KIC groep in Stolwijk. Zij luisterden naar verhalen over de Do’s en Dont’s in Nederland. Wanneer bel je 112 bellen, wat doe je als je slachtoffer wordt van huiselijk geweld, wanneer is samenscholing strafbaar en waarom moet je tot je 16e jaar verplicht naar school. Deze en vele andere onderwerpen werden bespreekbaar gemaakt. Dank aan Marjan en Maryam voor hun boeiende presentatie. En zoals we ook vanmorgen ontdekten: de politie is er voor iedereen.

Stichting Leergeld

Minimaregelingen zijn er al heel lang in de gemeente Krimpenerwaard. Veel van de gezinnen die wij ontmoeten maken er dankbaar gebruik van. Op 1 januari 2019 is er veel veranderd door de uitbesteding van een aantal minima regelingen aan Stichting Leergeld. KIC maakte een duidelijke PowerPoint die in de verschillende groepen wordt getoond en toegelicht. Tijdens de ontmoetingsochtenden worden de dames geholpen bij het aanvragen van de Kindpas, een fiets, een computer of een verjaardagspakket.

Zwemdiploma’s A en B

Maandag 28 januari was het feest in de Hofstee in Bergambacht. Voor de vierde keer werd er diploma gezwommen door niet-Westerse vrouwen afkomstig uit landen waar het halen van een zwemdiploma niet gebruikelijk is, zeker niet voor volwassenen. Wethouder Lavinja overhandigde 12 diploma’s aan de trotse vrouwen. Wekelijks wordt er op maandag ochtend zwemles gegeven door gediplomeerd personeel. Opgeven kan op de plaatselijke ontmoetingsgroepen.

Verborgen Verleden

Onder leiding van de kunstenaars Ina Hoeneveld, Anita van Ast en Bascha zijn er voor de KIC groep Lekkerkerk  3 avonden georganiseerd voor vluchtelingvrouwen en kinderen in het Cultuurhuis Krimpen aan de Lek. Het thema ‘Verborgen Verleden’ werd besproken en verbeeld door naar buiten te gaan en samen bladeren van verschillende bomen van de grond  op te rapen.  Een blad dat van de boom gevallen is, groeide eerst aan de boom en hing vrolijk te wapperen in de wind en in  de zon en  had een heel ander verleden. Aan de hand van deze bladeren werden de vrouwen en kinderen uitgenodigd om zelf een verhaal te vertellen over hun verborgen verleden en ondertussen kregen de schilderijen hun vorm. Vele verhalen werden verteld. Het was al een emotionele avond maar ineens tussen al die bladeren werd er een HUIS geschilderd door 2 broertjes  van 8 en 10 jaar oud. Ze vertelden onder andere  dat hun verleden in Homs in Syrië lag en dat  daar ooit hun huis stond, maar dat het nu weg is. Stilte en emotie volgden.

Prijs gewonnen

Vrijdagavond 7 december 2018 tijdens de waarderingsavond voor vrijwilligers is het project Wereld Vluchtelingen dag Krimpenerwaard met een prijs van € 1000,- beloond. Dit project hebben we samen georganiseerd met VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland en Stichting SWOS . De jury noemde het verbindende aspect als doorslaggevend. Verbinding tot stand brengen tussen de vele vrijwilligers zoals begeleiders, taalmaatjes, coaches, mentoren en statushouders uit alle kernen van de Krimpenerwaard. Deze dag stond in het teken van elkaar ontmoeten, aansporen en leuke ideeën uitwisselen. Op 20 juni kwamen 150 mensen bijeen in Schoonhoven .

Reserveer al vast woensdag 19 juni 2019.

Eindelijk aan de bal………..

De jongen op de foto is een Eritrees jongetje uit Haastrecht van 8 jaar die middels een gift van het Nationaal Fonds Kinderhulp nu kan voetballen, Krimpenerwaard  Intercultureel regelde de aanvraag hiervoor. Na 3 ½ jaar geleefd te hebben in een vluchtelingenkamp in Ethiopië is het belangrijk dat hij leert (samen) spelen i.p.v. overleven. Mooi dat dit kan. Zijn vader is reuze trots en Aron geniet tweemaal per week van zijn trainingen en de wedstrijden.