De stichting heeft ten doel het bevorderen van de interculturele ontmoeting van mensen uit andere culturen in onze gemeenschap om de integratie en participatie van deze mensen te bevorderen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van interculturele ontmoetingen en alle andere activiteiten die dienstbaar zijn aan de doelstelling van de stichting.

Hoe wij dit doen kunt u lezen in de samenvatting van ons Beleidsplan. De uitgebreide versie van ons beleidsplan kunt u opvragen bij het bestuur.