Taalstages en werk:  verder leren en integreren.

Wij helpen statushouders en werkgevers aan de beste match! Wat is er mooier, dan dat je samen iets voor elkaar kunt betekenen!

Ben je statushouder, ga dan snel naar:

Ben je werkgever, lees snel verder:

Onze stichting (Krimpenerwaard InterCultureel/KIC) wil de inburgering van statushouders in de Krimpenerwaard bevorderen. Om dit te laten slagen zijn taal en een baan een belangrijke voorwaarde. 

De gemeente Krimpenerwaard heeft ons gevraagd te helpen met het zoeken naar passende taalstages voor de nieuwkomers in de Krimpenerwaard.

Dat betekent dat wij een gesprek voeren met de statushouder over zijn (on)mogelijkheden. We kijken daarbij naar werkervaring, competenties, vaardigheden, beschikbaarheid, interesses en toekomstplannen. Tegelijk maken wij een beoordeling van motivatie en taalvaardigheid. Afhankelijk van deze omstandigheden zoeken wij een taalstage, een werkervaringsplaats, of een betaalde baan. Hiervoor zetten we ons grote netwerk van vrijwilligers in de Krimpenerwaard actief in. Als het lukt om de statushouder te plaatsen begeleiden we hem ook tijdens de taalstage, en proberen hem na de stage verder te helpen met het zoeken naar betaald werk.

Een taalstage is tijdelijk werken bij een bedrijf/instelling op vrijwillige basis, waarbij voorwaarde is dat de statushouder veel Nederlands spreekt en de arbeidsethos in Nederland leert kennen. Bij voorkeur wordt een taalstage gezocht die past bij de ervaring, beroep en competenties van de statushouder zodat de statushouder tijdens de taalstage al informatie krijgt over de te volgen route naar een betaalde baan. Welke vaardigheden moet je bezitten, welke diploma’s en welke bedrijven mensen zoeken.

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders) mogen werken.

Het is heel eenvoudig na te gaan of een vluchteling mag werken. Op de verblijfpas die elke vluchteling of vreemdeling bij zich heeft, moet dan staan: ’tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan’ Let op de geldigheidsduur van de vergunning. Dan weet je wanneer je opnieuw moet vragen naar de verblijfspas.

Elke vluchteling die vanuit een AZC in de Krimpenerwaard is komen wonen is een “statushouder” dat wil zeggen dat hij/zij een vergunning heeft om voor langere tijd te wonen en te werken in Nederland zo kunnen ze inburgeren en uiteindelijk de Nederlandse identiteit verkrijgen. 

Als werkgever ben je namelijk verplicht zelf de identiteit en de vraag of de vluchteling mag werken te controleren. Als je twijfels hebt kun je altijd contact opnemen met de IND, KIC kan daar ook bij helpen.

Regelingen voor het in dienst nemen van een vluchteling 

 Er zijn verschillende regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken als je een vluchteling in dienst wil nemen. Veel regels gelden ook voor andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Fiscale regelingen

Jeugd Lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) 

Het jeugd-LIV zorgt ervoor dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar (sinds juli 2017). De hoogte van het LIV wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst vastgesteld en automatisch overgemaakt op de rekening van de werkgever.

 Voorwaarden voor het ontvangen van het jeugd-LIV zijn: 

• De werknemer was op 31 december 2017 18 tot en met 21 jaar. 

• Het gemiddelde uurloon van de werknemer is gelijk aan het minimumjeugdloon dat hoort bij zijn of haar leeftijd. 

Het jeugd-LIV is een vast bedrag per verloond uur en loopt op met de leeftijd. Zo krijg je voor een 18-jarige 0,23 euro en voor een 21-jarige 1,58 euro per uur. 

Het maximaal aantal uur waarover je Jeugd-LIV ontvangt is 2080 uur. Je hoeft niets extra’s te doen om het jeugd-LIV te ontvangen. 

Meer weten? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 

Dit voordeel ontvangt de werkgever als er een werknemer in dienst komt met een loon tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon.

  •  Bij een loon tot 110% van het wettelijk minimumloon bedraagt het voordeel 1,01 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar. 
  • Bij een loon tussen de 110 en 125% van het wettelijk minimumloon is het voordeel 0,51 euro per verloond uur en maximaal 1000 euro per jaar. 

Let op: je ontvangt het voordeel alleen als de werknemer per jaar minstens 1248 uur werkt, de werknemer minimaal het minimumloon voor een 22-jarige ontvangt en de werknemer niet pensioengerechtigd is. Het LIV wordt na afloop van het jaar automatisch uitbetaald door de belastingdienst. Het LIV kan niet gecombineerd worden met loonkostenvoordeel. Kun je van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. Je kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. 

Meer weten? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

 Loonkostenvoordeel (LKV) 

Om werkgevers te stimuleren bepaalde groepen in dienst te nemen, keert de Belastingdienst LKV uit. 

Bij het bieden van een contract aan een vluchteling kun je gebruik maken van dit voordeel als de vluchteling:

• nog niet AOW-gerechtigd is én

• in de zes maanden voorafgaand aan het contract niet bij jou in dienst is geweest én

 • 56 jaar of ouder is en een uitkering ontvangt (loonkostenvoordeel ouderen) of

 • volgens UWV of gemeente door een ziekte of handicap niet in staat is het minimumloon te verdienen (loonkostenvoordeel banenafspraak). 

Het LKV is een bedrag per verloond uur dat na afloop van het jaar door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De hoogte van het bedrag is:

• voor oudere vluchtelingen: 3,05 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar

• voor vluchtelingen die vallen onder de banenafspraak (met een arbeidshandicap): 1,01 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar. 

Je kunt zo lang als de werknemer in dienst blijft en maximaal drie jaar van het LKV gebruik maken. Dan moet de werkgever wel zelf in de loonaangifte aangeven dat er  gebruik wordt gemaakt van LKV. 

Er is ook een doelgroepverklaring nodig. Die kan de oudere vluchteling aanvragen bij de gemeente en de vluchteling die valt onder de banenafspraak bij UWV. 

LKV en LIV gaan niet samen. Kun je van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. Je kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. 

Meer weten? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

Gemeentelijke regelingen 

Veel vluchtelingen hebben een bijstandsuitkering. Gemeenten helpen mensen met een bijstandsuitkering met het vinden van werk. Onder andere door middel van regelingen voor werkgevers. Daar kun je dus ook als je een vluchteling met bijstand in dienst neemt, gebruik van maken. 

Welke regelingen precies ingezet worden, bepaalt de gemeente waar de vluchteling woont.

De gemeente Krimpenerwaard kent de volgende regelingen 

•Proeftijd met behoud van uitkering

Statushouders mogen een beperkte tijd erken met behoud van uitkering, voorwaarde is wel dat de werkgever indien de vluchteling geschikt is voor het werk deze een tijdelijk contract aanbiedt.

 • Jeugdvouchers

Voor jongeren tot 27 jaar die in dienst komen bied de gemeente een tegemoetkoming tot 1200 euro

• Jobcoach 

Een jobcoach biedt een vluchteling extra ondersteuning op de werkplek. Voor vluchtelingen die vallen onder de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor de jobcoach.