Ontmoetingsgroep Krimpenerwaard Intercultureel

Stichting Krimpenerwaard Intercultureel bestaat sinds 2015. Wij richten ons op de sociale integratie van (ex)statushouders in de Krimpenerwaard. Wij doen dat onder meer door het organiseren van tweewekelijkse ontmoetingsgroepen. Daarnaast zijn er diverse andere ontmoetingen zoals op Wereldvluchtelingendag en Internationale Vrouwendag. Ook helpen wij statushouders aan taalmaatjes, taalstages, werkervaringsplaatsen en werk.

Doelstelling

De Interculturele ontmoetingsgroep is een plek waar mensen van niet-westerse afkomst Nederlanders en elkaar ontmoeten zodat zij leren participeren aan en integreren in de kernen waarin zij wonen. Door wederzijds begrip en tolerantie hopen wij dat zij zich sneller thuis gaan voelen in Nederland.

Doelgroep

Onze ontmoetingsgroep staat open voor alle Westerse en niet -Westerse vrouwen waar ook vandaan die geregeld willen samen komen om activiteiten te ondernemen.

Bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. H. Stomphorst (voorzitter)
  • Dhr. J. Hoogerwaard (penningmeester)
  • Dhr. W. van Straaten (lid)
  • Vacature bestuurslid Communicatie / PR

U kunt contact met het bestuur opnemen via mail.

De dagelijkse organisatie wordt aangestuurd door onze coördinator Helma de Jong. Zij is bereikbaar via mail. Wilbert van Straaten zet zich actief in voor het samen met de statushouder zoeken naar taalstage, werkervaringsplaats of betaalde baan.

Vrijwilligers

Wij werken met zo’n 100 vrijwilligers vrijwel elke dag voor statushouders in de Krimpenerwaard. Dat neemt niet weg dat we altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Vrouwen die willen helpen om de crèche te leiden, taallessen te verzorgen, een thema aan te dragen of koffie te schenken. Ook als u geïnteresseerd bent om een groep op te richten in een andere kern in de Krimpenerwaard komen we graag met u in contact.

Beloningsbeleid

De stichting kent één betaalde kracht waarvan de beloning door het bestuur vastgesteld wordt in lijn met de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk. Voor vrijwilligers is er ruimte voor onkostenvergoeding.

Kamer van Koophandel

Onze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63480468. Het fiscaal nummer is 8552.54.294.