Veel gestelde vragen

Op deze pagina willen wij zoveel mogelijk vragen opnemen die ons regelmatig gesteld worden (FAQ). Klik op één van de onderwerpen hieronder om de vragen en antwoorden te zien:

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Financiën

Wist u dat u met korting een zorgverzekering kunt afsluiten? Met een collectieve zorgverzekering via de gemeente Krimpenerwaard bent u uitgebreid verzekerd. En de gemeente betaalt mee aan de premie. Op http://www.gezondverzekerd.nl/krimpenerwaard kunt u zien wat de verschillen zijn tussen de polissen en de premies.

Categorieën: Financiën, Gezondheid

Veel Nederlanders vinden het lastig om elke maand de rekeningen te betalen. Voor u als statushouder kan het nog veel lastiger zijn, omdat de formulieren en regelingen zo lastig zijn. Schaamt u zich daarom niet! Neem contact met ons op, wij helpen u graag. Wij doen dit niet alleen, maar werken samen met diverse organisaties, kijk op onze pagina Intermediairs.

Categorie: Financiën

Gezondheid

Wist u dat u met korting een zorgverzekering kunt afsluiten? Met een collectieve zorgverzekering via de gemeente Krimpenerwaard bent u uitgebreid verzekerd. En de gemeente betaalt mee aan de premie. Op http://www.gezondverzekerd.nl/krimpenerwaard kunt u zien wat de verschillen zijn tussen de polissen en de premies.

Categorieën: Financiën, Gezondheid

Werkgever

Er zijn 3 regelingen die mogelijk interessant voor u zijn als u statushouders in dienst wil nemen:

 • Jeugd Lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV)
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 • Loonkostenvoordeel (LKV)

Hieronder leest u meer over deze drie regelingen:

Jeugd Lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV) 

Het jeugd-LIV zorgt ervoor dat de werkgever gecompenseerd wordt voor de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar (sinds juli 2017). De hoogte van het LIV wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst vastgesteld en automatisch overgemaakt op de rekening van de werkgever.  Voorwaarden voor het ontvangen van het jeugd-LIV zijn: 

 • De werknemer was op 31 december 2017 18 tot en met 21 jaar. 
 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer is gelijk aan het minimumjeugdloon dat hoort bij zijn of haar leeftijd. 

Het jeugd-LIV is een vast bedrag per verloond uur en loopt op met de leeftijd. Zo krijg je voor een 18-jarige 0,23 euro en voor een 21-jarige 1,58 euro per uur. Het maximaal aantal uur waarover je Jeugd-LIV ontvangt is 2.080 uur. Je hoeft niets extra’s te doen om het jeugd-LIV te ontvangen. 

Meer weten? Klik dan door naar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 

Dit voordeel ontvangt de werkgever als er een werknemer in dienst komt met een loon tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon.

 •  Bij een loon tot 110% van het wettelijk minimumloon bedraagt het voordeel 1,01 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar. 
 • Bij een loon tussen de 110 en 125% van het wettelijk minimumloon is het voordeel 0,51 euro per verloond uur en maximaal 1000 euro per jaar. 

Let op: je ontvangt het voordeel alleen als de werknemer per jaar minstens 1.248 uur werkt, de werknemer minimaal het minimumloon voor een 22-jarige ontvangt en de werknemer niet pensioengerechtigd is. Het LIV wordt na afloop van het jaar automatisch uitbetaald door de belastingdienst. Het LIV kan niet gecombineerd worden met loonkostenvoordeel. Kun je van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. Je kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. 

Meer weten? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

 Loonkostenvoordeel (LKV) 

Om werkgevers te stimuleren bepaalde groepen in dienst te nemen, keert de Belastingdienst LKV uit. Bij het bieden van een contract aan een vluchteling kun je gebruik maken van dit voordeel als de vluchteling:

 • nog niet AOW-gerechtigd is én
 • in de zes maanden voorafgaand aan het contract niet bij jou in dienst is geweest én
 • 56 jaar of ouder is en een uitkering ontvangt (loonkostenvoordeel ouderen) of
 • volgens UWV of gemeente door een ziekte of handicap niet in staat is het minimumloon te verdienen (loonkostenvoordeel banenafspraak). 

Het LKV is een bedrag per verloond uur dat na afloop van het jaar door de Belastingdienst wordt uitgekeerd. De hoogte van het bedrag is:

 • voor oudere vluchtelingen: 3,05 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar
 • voor vluchtelingen die vallen onder de banenafspraak (met een arbeidshandicap): 1,01 euro per verloond uur en maximaal 2000 euro per jaar. 

Je kunt zo lang als de werknemer in dienst blijft en maximaal drie jaar van het LKV gebruik maken. Dan moet de werkgever wel zelf in de loonaangifte aangeven dat er  gebruik wordt gemaakt van LKV. 

Er is ook een doelgroepverklaring nodig. Die kan de oudere vluchteling aanvragen bij de gemeente en de vluchteling die valt onder de banenafspraak bij UWV. 

LKV en LIV gaan niet samen. Kun je van beide gebruik maken dan keert de Belastingdienst het hoogste bedrag uit. Je kunt de hoogte van het LIV berekenen via de rekenhulp van de Rijksoverheid. 

Meer weten? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl

Categorie: Werkgever

Geef een reactie

Mag een statushouder of een vluchteling werken? Is een werkvergunning nodig?

Het is heel eenvoudig na te gaan of een vluchteling mag werken. Op de verblijfpas die elke vluchteling of vreemdeling bij zich heeft, moet dan staan: ‘tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan’ Let op de geldigheidsduur van de vergunning. Dan weet je wanneer je opnieuw moet vragen naar de verblijfspas.
Elke vluchteling die vanuit een AZC in de Krimpenerwaard is komen wonen is een “statushouder” dat wil zeggen dat hij/zij een vergunning heeft om voor langere tijd te wonen en te werken in Nederland zo kunnen ze inburgeren en uiteindelijk de Nederlandse identiteit verkrijgen. 
Als werkgever ben je namelijk verplicht zelf de identiteit en de vraag of de vluchteling mag werken te controleren. Als je twijfels hebt kun je altijd contact opnemen met de IND. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen.

Categorie: Werkgever

Geef een reactie