In Schoonhoven vindt elke 2 weken de ontmoetingsgroep voor vrouwen van niet-westerse afkomst plaats in gebouw De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2 van 9.30 uur tot 11.30 uur. In de Agenda staan de data, locatie en inhoudelijke gegevens van de bijeenkomsten vermeld.

Voorlichting

Tijdens deze ontmoetingsmomenten wordt er afwisselend voorlichting gegeven over allerlei uiteenlopende zaken, of er is een creatieve workshop. De voorlichting kan gaan over o.a. fysiotherapie, gezondheid en bewegen, budgetbeheer, solliciteren en vrijwilligerswerk, logopedie, tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen, opvoedingsproblematiek en cultuurverschillen. Deze voorlichting wordt vaak gegeven door specialisten op het genoemde vakgebied. Zo komt de politie voorlichting geven over zaken die wel en niet mogen in Nederland. Qua Wonen komt voorlichting geven over het beheren van een huurhuis en Kwadraad geeft voorlichting over opvoedingszaken en budgetbeheer.
Dit eerste informatieve deel wordt opgevolgd door een taalles Nederlandse taal.

Taalles

In kleine groepjes worden taallessen gegeven. Er bestaat een beginnersgroep en een gevorderde groep. Deze taallessen zijn aanvullend op de lessen die gevolgd worden bij de Taalscholen voor de inburgering.

Workshops

Afwisselend met de voorlichtingsbijeenkomsten worden er creatieve workshops georganiseerd. Dit kan bestaan uit bloemschikken, henna versiering, sinterklaasviering, kaarten maken, creaworkshops of een bezoek aan een kaasboerderij, tuincentrum, De mengelmoestuin of De Lekbongerd.

Vraagbaak

Tijdens de ontmoetingsmomenten bestaat ook de mogelijkheid om hulp in te roepen bij administratieve zaken. Indien men langer dan 2 jaar in Nederland is en de begeleiding van Vluchtelingewerk is gestopt blijven er vaak nog veel vragen over. Indien het taalniveau nog onvoldoende is om de juiste context van brieven te begrijpen kan een aanwezige vrijwilliger deze brieven lezen en indien nodig voor de juiste doorverwijzing zorgen. Juist deze laagdrempelige manier van vragenstellen zorgt ervoor dat in een vroeg stadium zaken opgelost kunnen worden of dat men bij de juiste partij aan tafel komt te zitten die kan bijdragen aan de oplossing.

Doorverwijzen

Krimpenerwaard Intercultureel werkt samen met veel organisaties binnen en buiten de Krimpenerwaard. Dit zijn o.a. SWOS ( welzijnsstichting), NL Educatie ( doorverwijzen voor Nederlandse Taal ontwikkeling), de Bibliotheek Krimpenerwaard, Gemeente Krimpenerwaard.

Nieuws