Onze activiteiten zijn voor iedereen gratis, er wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee.  De Stichting maakt onkosten voor

  • Huur van de ruimte
  • Koffie en thee
  • Materialen voor creatieve activiteiten
  • Museumbezoek en andere uitjes voor de volwassen en kinderen
  • Attenties voor inleiders van buiten af

Maar buiten deze activiteiten willen wij mensen uit onze doelgroep ook helpen als zij door omstandigheden onder het bestaansminimum moeten leven. Hiervoor hebben wij een apart fonds. Vermeldt ‘hulpfonds’ bij uw gift en wij zorgen dat uw geld goed terecht komt!

Wij stellen het erg op prijs als u ons (financieel) wilt steunen. Uw gift kunt u overmaken naar NL15BUNQ2066152951 t.n.v. stichting Krimpenerwaard Intercultureel te Stolwijk. Als u overleg wilt over de bestemming van uw giften dan gaan we graag met u in gesprek.

Sinds 5 juni 2015 beschikken wij over een ANBI verklaring. Het RSIN nummer van onze stichting is 855254294. Ons ANBI formulier 2021 vindt u hier.