Categoriearchief: Algemeen

Annemieke Nijhof adviseert de regering en vraagt aan KIC advies

Maandag 21 oktober kregen wij bezoek van zes nieuwe bewoners in onze gemeente: twee vrouwen die afkomstig zijn uit Syrië, een echtpaar uit Eritrea en een moeder met dochter uit Somalië. Samen met Ingrid en Helma van Stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Ik had ze uitgenodigd om met hen te praten over milieu, duurzaamheid en klimaat. Een onderwerp dat mij nogal bezig houdt in mijn werk.

Ik heb inmiddels bijna 30  jaar gewerkt in heel veel verschillende organisaties, met veel verschillende rollen aan heel veel verschillende onderwerpen. Maar altijd ging het over de draagkracht van onze aarde. Hoe we om moeten gaan met de vervuiling die we veroorzaken, hoe we de natuur kunnen beschermen tegen verdere terugdringing en achteruitgang. Hoe we het waterbeheer goed kunnen regelen, wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en hoe we deze klimaatverandering zo veel mogelijk kunnen afremmen. In één van mijn functies, als lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, adviseer ik samen met de andere raadsleden over deze onderwerpen. We raadplegen daarbij altijd de buitenwereld in expertsessies. Maar steeds vaker adviseren we de regering om in haar beleid de dialoog met ‘de burger’ te voeren.  Omdat we merken dat onze adviezen niet altijd landen in de samenleving, we onvoldoende begrijpen wat mensen wél en niet bereid zijn te doen, en vooral waarom. We zijn de verbinding  met de samenleving een beetje kwijt geraakt. Daarom hebben we een adviestraject gestart onder de naam: ‘verbindend verduurzamen’. 

Het was een hele mooie en leerzame avond.

Eerst spraken we over het klimaat. Heel letterlijk eigenlijk. We deelden met elkaar hoe het klimaat in Eritrea binnen 2-3 uur rijden drie verschillende seizoenen kan laten zien: winter (hoog in de bergen), lente in de vruchtbare dalen en zomer in de hete, laag liggende vlakte. En over de hitte in de Syrië in de zomer, en dat alle huizen van airco zijn voorzien.  Op mijn vraag of de veranderingen in het klimaat ook in hun thuisland al wordt gevoeld vertelde men over de opa’s en oma’s die zich zorgen maakten over de snelle veranderingen en de meer extreme zomers en winters. Omdat een deel van Eritrea onder de zeespiegel ligt heeft de regering in 1991 besloten de mensen uit die gebieden te verhuizen naar hoger gelegen gebieden.

In Eritrea is het gebruik van plastic verboden: de regering heeft dit gedaan omdat de stranden vervuild raakten met plastic. Iedereen schrobt elke dag zijn of haar stoepje: dat doen we in Nederland bijna nergens meer. Op straat is er wel veel meer zwerfafval dan in Nederland. Men vindt Nederland wel schoon, maar vind de lucht soms stinken. Heel anders dan de frisse lucht in hun land van herkomst.

Afval wordt elke dag opgehaald in de steden in Syrië, Eritrea en Somalië. Er wonen veel mensen in flats, en daar is geen ruimte voor afvalopslag. Afval  scheiden doet men niet in huis, dat gebeurt op de vuilnishoop, waarschijnlijk voordat het verbrand of gestort wordt.

Meestal woont men dicht bij het werk en de familie. Een auto is  dan ook vaak niet nodig. In Nederland kan je eigenlijk niet zonder, vindt men. Onze nieuwe inwoners vinden het best vreemd dat we zo ver van onze ouders en broers en zussen vandaan wonen. Het lijkt wel alsof we in Nederland familie niet zo belangrijk vinden. In hun landen van herkomst vormt de familie een belangrijk verband: er is altijd wel iemand thuis om  de kinderen op te vangen of toevallig langskomend bezoek eten en drinken te geven. In Nederland gaat alles op afspraak en zijn de huizen soms de hele dag leeg.

Ook vinden mijn gasten het lastig dat ze in de winkel vaak niet kunnen zien wat de herkomst is van het vlees dat te koop wordt aangeboden. In hun land van herkomst wordt het vlees vaak terplekke van het dier gehaald en is  zichtbaar of  het om een geit, schaap of kip gaat. Men was ook gewend dat een deel van het eten zelf verbouwd of gehouden wordt.  Toen Helma vertelde dat zij als meisje al leerde kippen slachten, keek men vreemd op: dat is toch geen vrouwenwerk!

In Nederland is de positie van vrouwen heel anders dan in het land van herkomst.  Wat ook een groot verschil is, is de manier waarop men kijkt en luistert naar de regering. Als in Eritrea of Somalië de regering iets besluit, dan volgt de samenleving dit. In Nederland vind iedereen overal wat van en wil men niet zomaar doen wat de regering besluit. Er is veel minder afstand tussen de burgers en de regering, en ook ons gesprek bewijst dat je als nieuwkomer zomaar met iemand kunt spreken die voor de regering werkt.

Mijn slotvraag was: wat zou je doen als je één dag de baas was van Nederland. De antwoorden waren heel verschillend en heel veelzeggend: zorgen dat er minder discriminatie in Nederland komt, zorgen voor meer betaalbare, grotere woningen, zorgen dat een misdadiger goed gestraft wordt, dansles op school, meer respect voor het harde werk van nieuwkomers die willen integreren, minder regels om een eigen bestaan op te richten. Maar de mooiste vond ik: meer liefde brengen voor alle mensen: als we immers van de ander houden, zullen we hem of haar geen kwaad doen.

Het was een vruchtbare avond, omdat het mij weer leerde hoe makkelijk het is om met de ander in gesprek te komen. Door gewone vragen te stellen, oprecht belangstelling te hebben voor waar iemand vandaan komt, wat iemand denkt en vindt. En vooral niet te denken dat wij in Nederland het in alles beter doen en hebben dan de landen waar zij uit ontvlucht zijn. Wij hebben geen plastic verbod, we weten vaak niet meer waar ons eten vandaan komt. En waarderen we onze familie wel genoeg?

Unaniem achter motie Hartstikke Sociaal Bokaal

Tijdens de motiemarkt heeft Krimpenerwaard Intercultureel de Motie ‘Hartstikke Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ ingediend. Deze motie omvat het idee om jaarlijks in de Krimpenerwaard een ondernemer te kiezen die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Het is uniek in de Krimpenerwaard dat er een motie unaniem wordt ingediend en ook unaniem wordt aangenomen. Het draagvlak voor de uitvoering van de motie is dan ook zeer groot. Maar ook het idee is nieuw voor de Krimpenerwaard.
Stichting Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) heeft als doelstelling om statushouders zo goed mogelijk te laten integreren. Een betaalde baan kan een belangrijke bijdrage hier aan leveren. Maar het ontbreekt deze mensen vaak aan een goed netwerk om dit te realiseren. Daarnaast zijn er tegelijkertijd werkgevers die dringend op zoek zijn naar goede arbeidskrachten. Via een taalstage van KIC kan een werkgever kennismaken met een statushouder met de mogelijkheid om later over te gaan tot een arbeidsrelatie.
In de ingediende motie verzoekt het college om een plan van aanpak te ontwikkelen waarmee werkgevers en statushouders elkaar zo goed mogelijk leren kennen; hierbij kan gedacht worden aan een banenmarkt, speeddate sessies, taalstage en speciale ondernemersbijeenkomsten.

Taalpact Krimpenerwaard

Op donderdag 3 oktober kwam een groot aantal ( welzijns-) organisaties bij elkaar om een plan te maken voor de signalering van en hulp aan laaggeletterden in de Krimpenerwaard. Samen gaan wij op zoek naar een sluitende aanpak van laaggeletterdheid binnen de Krimpenerwaard zodat uiteindelijk ‘iedereen’ deel kan nemen aan de maatschappij. Een ambitieus plan waar ook wij onze handtekening onder hebben gezet. In de komende tijd gaan we hiermee aan de slag door zoveel mogelijk statushouders te helpen taalvaardiger te worden.

Zomerkamp IKVW

Achttien kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar uit de Krimpenerwaard hebben deze eerste week van de vakantie doorgebracht op een van de drie zomervakantiekampen van de IKVW. Al twintig jaar verzorgt deze vrijwilligersorganisatie vakantieweken met sport, spel en plezier op 3 schitterende locaties in Nederland. Kinderen die zelf niet op vakantie komen in aanmerking voor deze vakantieweken. Ondanks de extreme hitte hebben ze een voortreffelijk programma aangeboden aan de kinderen. Vrijdag 27 juli zijn de kinderen moe maar tevreden weer opgehaald door hun ouders. Dit is het tweede jaar dat KIC intensief samenwerkt met de IKVW. Volgend jaar willen in ieder geval deze kinderen weer mee met de IKVW!

Zomerpretpakketten

Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft 60 vluchtelingengezinnen in de Krimpenerwaard blij gemaakt met een tas vol vakantieplezier. Naast een voetbal, zwemband, boeken en stoepkrijt zitten er in iedere tas vier vrijkaarten voor een pretpark in Nederland, een bioscoopbon en kortingsbonnen voor diverse winkels. Het Nationaal Fonds Kinderhulp deelde de afgelopen weken 5000 tassen uit. Krimpenerwaard Intercultureel mocht 60 tassen verdelen. Op de foto ziet u de ontmoetingsgroep uit Bergambacht.

Samenloop voor Hoop

Wat zijn we blij!!

Meedoen aan de 24-uurs wandel estafette Samenloop voor Hoop Krimpenerwaard, was ons doel! Dankzij een sponsor die ons volgde op Facebook is ons sponsor bedrag geëindigd op € 5300,-

Met meer dan 30 mensen uit de KIC GROEP, waaronder veel statushouders, hebben we gewandeld, gelachen en verhalen gedeeld.

De ziekte Kanker kent geen kleur, geen leeftijd en geen afkomst, aldus Simret.

Blaren, 130 flessen water, 200 loempia’s verkocht, volhouden, fijne temperaturen, verhalen gehoord en gedeeld. Verbinding bereikt.

Wereldvluchtelingendag succes

Wereldvluchtelingendag 2019 in Schoonhoven. Wat was het gezellig. Na de officiële opening door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek hoorden we het verhaal van Helen Belay uit Eritrea , hoe ze via Ethiopië en Soedan vluchtte en in het Unicef kamp werkte. Hoe ze in Schoonhoven integreerde en nu samen met man en kind gelukkig is in Lekkerkerk . Daarna het verhaal van Fadia en Annemieke Bosman-Mohrmann. Hoe taalmaatjes vriendinnen worden en sturing geven aan het inburgeringsproces. Hoe ze via taalonderwijs en veel extra ondersteuning nu in een tandartspraktijk mag werken. #Taalstage

Op het buiten terrein stond inmiddels het StormVrouwen koor te zingen, en wij mochten meezingen met deze echt Nederlandse liederen! Daarna was er een fantastisch optreden van het Oegandese kinder djembé koor UP4S. Ook het verhaal van UP4S raakte ons, prachtig hoe Sylvia Mbabazi zich samen met het koor en vele anderen inzetten voor Oeganda! Swingend, dansend en zingend gingen de bezoekers langs het wereld buffet en sloten we het evenement af in een stralend zonnetje.

Wereldvluchtelingendag 2019 werd in de Krimpenerwaard georganiseerd door Stichting SWOS, VluchtelingWerk Zuidwest en onze stichting Krimpenerwaardintercultureel (KIC). Team Sportservice Krimpenerwaard hield een promo praatje over sporten voor iedereen in de Krimpenerwaard.

Lijkt het je leuk om ook iets voor vluchtelingen te betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen jou koppelen aan een vluchteling die jouw vaardigheden kan gebruiken! Volg onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven van onze activiteiten!

Ben je zelf een vluchteling en kun je hulp gebruiken? Of wil je eens samen met ons een bak koffie drinken en andere mensen ontmoeten? Dat kan bij onze ontmoetingsgroepen. Daar is het minstens net zo gezellig als op deze Wereldvluchtelingendag! Voel je vrij om contact met ons op te nemen!

International Vrouwendag in de Krimpenerwaard

8 Maart vierden Krimpenerwaard Intercultureel en Stichting Beauty & Brains Krimpenerwaard samen Internationale vrouwendag in Schoonhoven.
Vrouwen afkomstig uit verschillende continenten, woonachtig in de Gemeente Krimpenerwaard hadden een gezellige avond met zang, dans, workshops, heerlijk zelfgemaakt eten. Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek onthulde de foto expositie ‘Wereldvrouwen in de Krimpenerwaard’ geportretteerd door José Donatz. De expositie zal in mei voor publiek toegankelijk zijn in de bibliotheek Bergambacht.

Beelden van deze geslaagde avond op RTV Krimpenerwaard