Sport- en spelinstuif #voorjaarsvakantie

Ingrid Rietveld/ februari 15, 2020

Kom lekker Free-runnen, Gatengoal schieten of leef je uit op een luchtkussen stormbaan met je vrienden en vriendinnen. Samen met Team Sportservice Krimpenerwaard hebben we 2 prachtige sport evenementen voor kinderen van groep 3-8 georganiseerd in Schoonhoven en Bergambacht. Toegang GRATIS.

Steunouder voor Nour

Ingrid Rietveld/ februari 8, 2020

Krimpenerwaard intercultureel regelde voor de kinderen van Nour een steunouder uit de Krimpenerwaard. Nour is blij dat ze een middag in de week wordt geholpen door een Nederlands gezin. Leren en integreren, dat is ook het motto van onze stichting. Fijn voor Nour uit Stolwijk dat Joke dit zo snel kon realiseren. De kinderen zijn zo te zien ook erg

Read More

Diploma zwemmen

Ingrid Rietveld/ januari 27, 2020

Wethouder Lavinja Sleeuwenhorst heeft 27 januari 2020 16 zwemdiploma’s uitgereikt in zwembad Optisport Zwembad De Hofstee. Er waren meerdere bijzonder dappere vrouwen die vandaag een diploma mochten ontvangen. Muna haalde haar C-diploma en Mimouma heeft met heel veel inzet en doorzettingsvermogen na 3 jaar zwemlessen haar A-diploma gehaald. Ook waren er vrouwen die tussen inburgeringslessen, taallessen en de zorg voor de

Read More

Kerst bij KIC

Ingrid Rietveld/ december 22, 2019

De dames van de ontmoetingsgroepen in Bergambacht en Schoonhoven hebben met veel enthousiasme gewerkt aan bovenstaande prachtige kerststukken. Ondanks dat het kerstfeest niet in alle culturen wordt gevierd werd het bloemschikken door iedereen gewaardeerd. In Schoonhoven werd deze creatieve workshop georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.

Annemieke Nijhof adviseert de regering en vraagt aan KIC advies

Wilbert van Straaten/ november 19, 2019

Maandag 21 oktober kregen wij bezoek van zes nieuwe bewoners in onze gemeente: twee vrouwen die afkomstig zijn uit Syrië, een echtpaar uit Eritrea en een moeder met dochter uit Somalië. Samen met Ingrid en Helma van Stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Ik had ze uitgenodigd om met hen te praten over milieu, duurzaamheid en klimaat. Een onderwerp dat mij nogal bezig

Read More

Unaniem achter motie Hartstikke Sociaal Bokaal

Wilbert van Straaten/ november 19, 2019

Tijdens de motiemarkt heeft Krimpenerwaard Intercultureel de Motie ‘Hartstikke Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ ingediend. Deze motie omvat het idee om jaarlijks in de Krimpenerwaard een ondernemer te kiezen die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Het is uniek in de Krimpenerwaard dat er een motie unaniem wordt ingediend en ook unaniem wordt aangenomen. Het draagvlak

Read More

Knutselen in de vakantie

Ingrid Rietveld/ oktober 25, 2019

Woensdagmorgen was het erg gezellig in de ontmoetingskerk in Bergambacht. Terwijl de moeders prachtige bloemstukjes maakten zetten de kinderen een lantaarn in elkaar. Trots ging daarna het hele gezelschap op de foto.

Taalpact Krimpenerwaard

Ingrid Rietveld/ oktober 4, 2019

Op donderdag 3 oktober kwam een groot aantal ( welzijns-) organisaties bij elkaar om een plan te maken voor de signalering van en hulp aan laaggeletterden in de Krimpenerwaard. Samen gaan wij op zoek naar een sluitende aanpak van laaggeletterdheid binnen de Krimpenerwaard zodat uiteindelijk ‘iedereen’ deel kan nemen aan de maatschappij. Een ambitieus plan waar ook wij onze handtekening

Read More

Taal stages wat is dat?

Wilbert van Straaten/ september 30, 2019

 Taalstages en werk:  verder leren en integreren  Onze stichting (Krimpenerwaard InterCultureel/KIC) wil de inburgering van statushouders in de Krimpenerwaard bevorderen. Om dit te laten slagen zijn taal en een baan een belangrijke voorwaarde.   De gemeente Krimpenerwaard heeft ons gevraagd te helpen met het zoeken naar passende taalstages voor de nieuwkomers in de Krimpenerwaard. Hiervoor is een pilot gestart:  Een groep van 20 statushouders die nog

Read More