Alle berichten van Wilbert van Straaten

Taal stages wat is dat?

 Taalstages en werk:  verder leren en integreren 

Onze stichting (Krimpenerwaard InterCultureel/KIC) wil de inburgering van statushouders in de Krimpenerwaard bevorderen. Om dit te laten slagen zijn taal en een baan een belangrijke voorwaarde.  

De gemeente Krimpenerwaard heeft ons gevraagd te helpen met het zoeken naar passende taalstages voor de nieuwkomers in de Krimpenerwaard. Hiervoor is een pilot gestart: 

Een groep van 20 statushouders die nog in het traject van de inburgering zitten maken we dit jaar “baanklaar” door middel van een “taalstage” en verdere persoonlijke begeleiding. Zodat deze statushouders, zodra inburgeringsscholing is voltooid, kunnen doorstromen naar een betaalde baan. 

Een taalstage is tijdelijk werken bij een bedrijf/instelling op vrijwillige basis, waarbij voorwaarde is dat de statushouder veel Nederlands spreekt en de arbeidsethos in Nederland leert kennen. Bij voorkeur wordt een taalstage gezocht die past bij de ervaring, beroep en competenties van de statushouder zodat de statushouder tijdens de taalstage al informatie krijgt over de te volgen route naar een betaalde baan. Welke vaardigheden moet je bezitten, welke diploma’s en welke bedrijven mensen zoeken. 

Wij bezoeken  de statushouder en vragen hem naar competenties, vaardigheden, beschikbaarheid, interesses en toekomstplan. We beoordelen dan ook de motivatie en taalvaardigheid. Vervolgens gaan we met behulp van ons netwerk van vrijwilligers op zoek naar een stage van minimaal een dag bij een bedrijf instelling dat past bij de statushouder. Als het lukt om de statushouder te plaatsen begeleiden we hem ook tijdens de taalstage, en proberen hem na de stage verder te helpen met het zoeken naar betaald werk. 

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders) mogen werken. 

Het is heel eenvoudig na te gaan of een vluchteling mag werken. Op de verblijfpas die elke vluchteling of vreemdeling bij zich heeft, moet dan staan: ‘tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan’ Let op de geldigheidsduur van de vergunning. Dan weet je wanneer je opnieuw moet vragen naar de verblijfspas. 

Elke vluchteling die vanuit een AZC in de Krimpenerwaard is komen wonen is een “statushouder” dat wil zeggen dat hij/zij een vergunning heeft om voor langere tijd te wonen en te werken in Nederland zo kunnen ze inburgeren en uiteindelijk de Nederlandse identiteit verkrijgen.  

Als werkgever ben je namelijk verplicht zelf de identiteit en de vraag of de vluchteling mag werken te controleren. Als je twijfels hebt kun je altijd contact opnemen met de IND, KIC kan daar ook bij helpen. 

Programma Vlist 2019

Woensdag 2 oktober

Salarissen, wie verdient wat in Nederland?

Woensdag 6 november

Salarissen, huurtoeslagen, belasting.

Woensdag 4 december

Uitkeringen in Nederland wat mag je bijverdienen? Vrijwilligerswerk vergoeding

Woensdag 8 januari

Gewoontes in Nederland hoe gaan de Nederlanders met elkaar om? Mannen en vrouwen, feestjes, hoe met de buren omgaan

Woensdag 5 februari

Verzekeringen in Nederland

We komen elke eerste woensdag van de maand samen om 20.00 uur

Op Kerkstraat 1 in Haastrecht

Onze activiteiten zijn gratis. Wil je een keer komen kijken, wees welkom. Meld je dan vooraf wel even aan bij ons:

Rob de Weger: 0182-503415

Wilbert van Straaten: 06-30 23 51 68

IntercultureleMannen Ontmoetingsgroep Lekkerkerk

Wij zijn mannen uit de hele wereld en ontmoeten elkaar elke maand. We leren elkaar kennen. We leren Nederland kennen.We praten met elkaar.We helpen elkaar.

We leren van elkaar.

Thema’s die we bespreken zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan je voor je kinderen zorgen als je ook gaat werken? Balans werk/prive
  • Een eigen bedrijf beginnen: hoe doe ik dat?
  • Hoe kan ik de Nederlandse taal leren?
  • Waar kan ik werk vinden? De arbeidsmarkt
  • Nederlandse cultuur? Wat is dat? Wat zijn de regels?
  • De Nederlandse wetten
  • Wat denken de Nederlandse mensen over de vluchteling
  • Wat gebeurt er in Syrië
  • Vrouwen en mannen in Nederland

We komen elke maand samen om 20.00 uur

Bij Witvliet Meubelen Luijtenstraat 23 in Lekkerkerk.

Onze activiteiten zijn gratis. Wil je een keer komen kijken, wees welkom. Meld je dan vooraf wel even aan bij ons:

Wilbert van Straaten: 06-30 23 51 68

Kom meedoen, iedereen is welkom!