Annemieke Nijhof adviseert de regering en vraagt aan KIC advies

Wilbert van Straaten/ november 19, 2019

Maandag 21 oktober kregen wij bezoek van zes nieuwe bewoners in onze gemeente: twee vrouwen die afkomstig zijn uit Syrië, een echtpaar uit Eritrea en een moeder met dochter uit Somalië. Samen met Ingrid en Helma van Stichting Krimpenerwaard Intercultureel. Ik had ze uitgenodigd om met hen te praten over milieu, duurzaamheid en klimaat. Een onderwerp dat mij nogal bezig

Read More

Unaniem achter motie Hartstikke Sociaal Bokaal

Wilbert van Straaten/ november 19, 2019

Tijdens de motiemarkt heeft Krimpenerwaard Intercultureel de Motie ‘Hartstikke Sociaal Bokaal Krimpenerwaard’ ingediend. Deze motie omvat het idee om jaarlijks in de Krimpenerwaard een ondernemer te kiezen die het meest heeft bijgedragen aan de sociale doelen van de gemeente Krimpenerwaard. Het is uniek in de Krimpenerwaard dat er een motie unaniem wordt ingediend en ook unaniem wordt aangenomen. Het draagvlak

Read More

Taal stages wat is dat?

Wilbert van Straaten/ september 30, 2019

 Taalstages en werk:  verder leren en integreren  Onze stichting (Krimpenerwaard InterCultureel/KIC) wil de inburgering van statushouders in de Krimpenerwaard bevorderen. Om dit te laten slagen zijn taal en een baan een belangrijke voorwaarde.   De gemeente Krimpenerwaard heeft ons gevraagd te helpen met het zoeken naar passende taalstages voor de nieuwkomers in de Krimpenerwaard. Hiervoor is een pilot gestart:  Een groep van 20 statushouders die nog

Read More

Programma Vlist 2019

Wilbert van Straaten/ september 23, 2019

Woensdag 2 oktober Salarissen, wie verdient wat in Nederland? Woensdag 6 november Salarissen, huurtoeslagen, belasting. Woensdag 4 december Uitkeringen in Nederland wat mag je bijverdienen? Vrijwilligerswerk vergoeding Woensdag 8 januari Gewoontes in Nederland hoe gaan de Nederlanders met elkaar om? Mannen en vrouwen, feestjes, hoe met de buren omgaan Woensdag 5 februari Verzekeringen in Nederland We komen elke eerste woensdag

Read More

IntercultureleMannen Ontmoetingsgroep Lekkerkerk

Wilbert van Straaten/ september 23, 2019

Wij zijn mannen uit de hele wereld en ontmoeten elkaar elke maand. We leren elkaar kennen. We leren Nederland kennen.We praten met elkaar.We helpen elkaar. We leren van elkaar. Thema’s die we bespreken zijn bijvoorbeeld: Hoe kan je voor je kinderen zorgen als je ook gaat werken? Balans werk/prive Een eigen bedrijf beginnen: hoe doe ik dat? Hoe kan ik

Read More